đếm số dòng trong jdbc resultset


// tạo câu lệnh cho phép có thể di chuyển tự do trong kết quả trả về
Statement s = conn.createStatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet r = s.executeQuery(“SELECT * FROM employee WHERE id_emp LIKE ‘1%'”);
// di chuyển về dòng cuối cùng
r.last();
// lấy vị trí dòng cuối cũng chính là số lượng dòng trong kết quả
int count = r.getRow();
r.beforeFirst();

2 thoughts on “đếm số dòng trong jdbc resultset

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s