Đa ngôn ngữ (giao diện) với asp.net – MultiLanguagePage


1. Trong bài này tôi sẽ demo tinh năng Globalization, Localization
và UserControl trong Asp.Net
2. Kết hợp với profile để mô ta Personalization webapplication

Chúng ta nhìn thấy rõ ràng nếu như viết trực tiếp chuỗi trên trang sẽ
không thể thể sử dụng tính năng cục bộ hóa.

1. Create login.aspx page: Drag Login control to page as

Change connection string session in web.config file

2. Create default.aspx page

– Drag RadioButtonList to page: create to Item

Viet Nam – vi-VN
English – en-US
– Drag in to page a DropDownList and create two Item

Blue sky theme with value Blue
Red theme with value Red

– Add two theme

Right click Blue -> Add New Item and choose Skin file, modified as below picture

Repeat this step for Red theme

Open Default.aspx page choose as figure

Modified as

Right click on Default.aspx.resx page -> Copy. Right click on App_LocalResources -> Paste, rename as Default.aspx.vi-VN.resx after that change it as

Right click on Default.aspx choose view code, add code as
string cul;
string theme;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
if (theme != null)
DropDownList1.SelectedValue = Profile.Theme;
if (cul != null)
RadioButtonList1.SelectedValue = Profile.culure;
}
}

protected void Page_PreInit()
{
theme = Request.Form.Get(“DropDownList1”);
if (theme == null)
{
Page.Theme = Profile.Theme;
}
else
{
Profile.Theme = theme;
Page.Theme = theme;
}
}
protected override void InitializeCulture()
{
cul = Request.Form.Get(“RadioButtonList1”);

if (cul == null)
{
cul = Profile.culure;
}
else
{
Profile.culure = cul;
}

UICulture = cul;
Culture = cul;

System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo(cul);
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo(cul);

base.InitializeCulture();
}
3. Demo multi language page
Run default.aspx page

Chúc bạn thành công

Advertisements

One thought on “Đa ngôn ngữ (giao diện) với asp.net – MultiLanguagePage

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s