Simple JSP – Tao trang sp đơn giản1.Using include
– Create page

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
  <h1>JSP Page</h1>    
  <%@ include file="Input.jsp"%>  
  </body>
</html>

With Input .jsp will create in next exercise.
2. Using resource in jsp page
– Create Input.jsp

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <%
    String fNumber = request.getParameter("fNumber");
    String sNumber = request.getParameter("sNumber");
    String oper = request.getParameter("oper");
    String result="";    
    if(oper!=null) {
      if(oper.equalsIgnoreCase("+"))
        result=(Integer.parseInt(fNumber) + Integer.parseInt(sNumber))+"";
      else if(oper.equalsIgnoreCase("-"))
        result=(Integer.parseInt(fNumber) - Integer.parseInt(sNumber))+"";
      else if(oper.equalsIgnoreCase("*"))
        result=(Integer.parseInt(fNumber) * Integer.parseInt(sNumber))+"";
      else if(oper.equalsIgnoreCase("/"))
        result=(Integer.parseInt(fNumber) / Integer.parseInt(sNumber))+"";
      else
        result="NaN";
    }
    %>
    <h1>This is demo simple JSP</h1>      
    <form action="Input.jsp" method="post">        
      <br>
      <table width="400px" border="1px" cellpadding="0">
        <tr>
          <td>
            First number:
          </td>
          <td>
            <input type="text" name="fNumber" value="<%=fNumber%>"/>
          </td>        
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Second number:
          </td>     
          <td>
            <input type="text" name="sNumber" value="<%=sNumber%>"/><br>    
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Operator:
          </td>     
          <td>
            <input type="text" name="oper" value="<%=oper%>"/><br>    
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Result
          </td>
          <td>
            <input type="text" name="Result" value="<%=result%>">
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td>
            <input type="Submit" value=Submit>
          </td>
        </tr>
      </table>            
    </form>    
  </body>
</html>
Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s