Upload hình ảnh trong jsp


Do một số bạn thường hỏi vấn đề upload tài nguyên trong jsp (chủ yếu lúc làm đồ án) nên tổi để hướng dẫn ở đây để các bạn theo dõi.

Giao diện chọn ảnh

upload

 <form name="uploadForm" action="upload.jsp" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <input type="file" name="file"/>
        <input TYPE=Button name='Upload' Value='Upload' onClick="uploadForm.Upload.value='Uploading...';document.uploadForm.action='upload.jsp';document.uploadForm.submit()">
      </form>

Kết quả sau khi upload
upload1

<%
response.setContentType("text/html");
response.setHeader("Cache-control","no-cache");

String err = "";
String fileOutPath = request.getRealPath("/").replace('\\','/');
String lastFileName = "";

String contentType = request.getContentType();
String boundary = "";
final int BOUNDARY_WORD_SIZE = "boundary=".length();
if(contentType == null || !contentType.startsWith("multipart/form-data")) {
  err = "Ilegal ENCTYPE : must be multipart/form-data\n";
  err += "ENCTYPE set = " + contentType;
}else{
  boundary = contentType.substring(contentType.indexOf("boundary=") + BOUNDARY_WORD_SIZE);
  boundary = "--" + boundary;
  try {
    javax.servlet.ServletInputStream sis = request.getInputStream();
    byte[] b = new byte[1024];
    int x=0;
    int state=0;
    String name=null,fileName=null,contentType2=null;
    java.io.FileOutputStream buffer = null;
    while((x=sis.readLine(b,0,1024))>-1) {
      String s = new String(b,0,x);
      if(s.startsWith(boundary)) {
        state = 0;
//out.println("name="+name+"<br>");
//out.println(fileName+"<br>");
        
        name = null;
        contentType2 = null;
        fileName = null;
        
        
      }else if(s.startsWith("Content-Disposition") && state==0) {
        state = 1;
        if(s.indexOf("filename=") == -1)
          name = s.substring(s.indexOf("name=") + "name=".length(),s.length()-2);
        else {
          name = s.substring(s.indexOf("name=") + "name=".length(),s.lastIndexOf(";"));
          fileName = s.substring(s.indexOf("filename=") + "filename=".length(),s.length()-2);
          if(fileName.equals("\"\"")) {
            fileName = null;
          }else {
            String userAgent = request.getHeader("User-Agent");
            String userSeparator="/"; // default
            if (userAgent.indexOf("Windows")!=-1)
              userSeparator="\\";
            if (userAgent.indexOf("Linux")!=-1)
              userSeparator="/";
            fileName = fileName.substring(fileName.lastIndexOf(userSeparator)+1,fileName.length()-1);
            if(fileName.startsWith( "\""))
              fileName = fileName.substring( 1);
          }
        }
        name = name.substring(1,name.length()-1);
        if (name.equals("file")) {
          if (buffer!=null)
            buffer.close();
          lastFileName = fileName;
          buffer = new java.io.FileOutputStream(fileOutPath+fileName);
        }
      }else if(s.startsWith("Content-Type") && state==1) {
        state = 2;
        contentType2 = s.substring(s.indexOf(":")+2,s.length()-2);
      }else if(s.equals("\r\n") && state != 3) {
        state = 3;
      }else {
        if (name.equals("file"))
          buffer.write(b,0,x);
      }
    }
    sis.close();
    buffer.close();
  }catch(java.io.IOException e) {
    err = e.toString();
  }
}
boolean ok = err.equals("");
if(!ok) {
  out.println(err);
}else{
%>
<SCRIPT language="javascript">
 //history.back(1)
 alert('Uploaded <%=lastFileName%>');
 //window.location.reload(false)
</SCRIPT>
<%
}
%>
<img src="<% out.print(request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+request.getContextPath()+"/"+lastFileName);%>
   " width="200px" alt="imgeas"/>

Đây chỉ là ví dự đơn giản nhất để các bạn nghiên cứu thêm.

Advertisements

9 thoughts on “Upload hình ảnh trong jsp

 1. Bạn
  1. Chuyển code trong file jsp vào Servlet trên server (hạy bạn có sử dụng PHP trên server cho đơn giản cũng được).
  2. Sủ dụng thư viện HttpClient (thư viện java của Apache) để upload lên server.

  Theo tôi biết thì đây cũng là cách mà các dụng úng dụng di động hiện dang cài đặt.

  Bạn thử tìm hiểu xem nhe.

  Số lượt thích

 2. Thầy cho em hỏi nếu em k dùng jsp, em viết trên nền server cục bộ và load giao diện bằng một file abc.xtm nào đó. Vậy để upload 1 file bất kỳ thì code thế nào vậy Thầy

  Số lượt thích

 3. Dạ cho hỏi sao em làm jsp servlet mà khị không tìm được folder chứa hình ảnh vậy ạ, ví dụ em muốn ảnh sau khi upload sẽ nằm trong thu mục “images” trên project đó luôn thì làm ntn?

  Số lượt thích

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s