Web dự báo thời tiết kết quả XML/JSON


Một dịch vụ công cộng dự báo thời tiết khá chi tiết, một kênh tham khảo hay.

http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=10.0333&lon=105.78333

Kết quả trả về dưới dạng JSON

Nếu muốn XML thì theo địa chỉ bên dưới

http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=can+tho,vn&mode=xml

Các bạn thử phân tích XML xem sao

Thư viện java phân tích JSON

1 // chuy?n chu?i JSON thành ??i t??ng ?? x? lý 2 JSONObject reader = new JSONObject(jsonString); 3 // tham chi?u t?i c?m sys (xem c?u trúc bên trên) 4 JSONObject sys = reader.getJSONObject("sys"); 5 // l?y thu?c tính country c?a ??i t??ng sys 6 country.setText(sys.getString("country")); 7 // tham chi?u t?i ?o?n main 8 JSONObject main = reader.getJSONObject("main"); 9 // ??c giá tr? ?? ?m 10 humidity.setText("?? ?m: "+ main.getString("humidity") + "%"); 11 // hi?n th? toàn b? lên TextViev d??i cùng 12 all.setText(jsonString); 13

Cũng có thể lấy mảng các đối tượng

1 // chuy?n chu?i JSON thành ??i t??ng ?? x? lý 2 JSONObject reader = new JSONObject(jsonString); 3 JSONArray listAll = reader.getJSONArray("list"); 4 for (int i = 0; i < listAll.length(); i++) { 5 tv.append(listAll.getJSONObject(i).getString("dt_txt") 6 + ": "+ listAll.getJSONObject(i).getJSONObject("main") 7 .getString("humidity") + "%\n"); 8

Advertisements

One thought on “Web dự báo thời tiết kết quả XML/JSON

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s