Ứng dụng hiệu ứng để chuyển activity trong Android


Một ví dụ nhỏ để hình dung animation trong Android

Tạo hiệu ứng chuyển activity

– Khi chuyển activity thay vì lật đơn giản chúng ta tạo hiệu ứng zoom-in và zoom-out để chuyển activity.

Bước 1. Tạo các hoạt cảnh với XML file

Tạo file in.xml và out.xml trong thư mục anim (lưu ý chính xác tên thư mục)

– Nôi dung in.xml

1 <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 2 <alpha 3 android:duration="3000" 4 android:fillAfter="true" 5 android:fromAlpha="0.0" 6 android:toAlpha="1.0" > 7 </alpha> 8 </set>

– Nội dung out.xml

1 <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 2 <alpha 3 android:duration="4000" 4 android:fillAfter="true" 5 android:fromAlpha="1.0" 6 android:toAlpha="0.0" > 7 </alpha> 8 9 <rotate 10 android:duration="3000" 11 android:fillAfter="true" 12 android:fromDegrees="0" 13 android:interpolator="@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator" 14 android:pivotX="50%" 15 android:pivotY="50%" 16 android:toDegrees="360" > 17 </rotate> 18 </set>

Bước 2. Gán hình nền cho màn hình chào

Mở lại layout màn hình chào và gán thuộc tính background và đặt tên cho RelativeLayout. Hình s_1 của background là hình nằm trong thư mục drawable

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 2 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 3 android:id="@+id/bg" 4 android:background="@drawable/s_1" 5 android:layout_width="match_parent" 6 android:layout_height="match_parent" 7 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 8 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 9 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 10 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 11 tools:context="vn.cusc.animation.Chao$PlaceholderFragment" > 12 </RelativeLayout>

Bước 3. Gán hiệu ứng rõ dần cho màn hình chào và hiệu ứng chuyển sang giao diện chính

1 public class Chao extends Activity { 2 RelativeLayout rl; 3 @Override 4 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 5 super.onCreate(savedInstanceState); 6 setContentView(R.layout.activity_chao); 7 // tham chi?u d?n background activity 8 rl = (RelativeLayout)findViewById(R.id.bg); 9 // load ho?t hình cho màn hinh n?n 10 Animation a = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.in); 11 // ch?y hi?u ?ng rõ d?n 12 rl.setAnimation(a); 13 CountDownTimer t = new CountDownTimer(2000,1000) { 14 @Override 15 public void onTick(long millisUntilFinished) { 16 // c?u trúc màu ARGB trong dó A là alpha là d? trong su?t 17 } 18 @Override 19 public void onFinish() { 20 Intent i = new Intent(getApplicationContext(), Main.class); 21 startActivity(i); 22 overridePendingTransition(R.anim.in, R.anim.out); 23 finish(); 24 } 25 }; 26 t.start(); 27 } 28 }

Bây giờ chạy lại ứng dụng quan sát hiệu ứng

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s