Xác định mật độ điểm ảnh trên Android


Đoạn code sau giúp chúng ta xác định mật độ điểm ảnh và qui đổi sang đơn vị đo px (tương đương 50DP)

Tỉ lệ mật độ điểm ảnh

DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics);
switch (metrics.densityDpi) {
	case DisplayMetrics.DENSITY_LOW:
		pxSize = 38;
		break;
	case DisplayMetrics.DENSITY_MEDIUM:
		pxSize = 50;
		break;
	case DisplayMetrics.DENSITY_HIGH:
		pxSize = 75;
		break;
	case DisplayMetrics.DENSITY_XHIGH:
		pxSize = 100;
		break;
	case DisplayMetrics.DENSITY_XXHIGH:
		pxSize = 150;
		break;
	case DisplayMetrics.DENSITY_XXXHIGH:
		pxSize = 200;
		break;
}

Với sự hỗ trợ của thư viện này chúng ta xác định được tỉ lệ giữa độ đo DP và PX khá đơn giản.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s