Direct access to SQL Server From Android


Sử dụng thư viện JTDS –> http://sourceforge.net/projects/jtds/  để truy cập SQL Server từ Android

Download thư viện từ đây

Kết nối với SQL Server như sau:

StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
StrictMode.setThreadPolicy(policy);
Class.forName("net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver").newInstance();
conn = DriverManager
		.getConnection(""
				+ "jdbc:jtds:sqlserver://172.16.160.81/northwind;instance=SQL2008;"
				+ "user=sa;password=sa;");

net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver là dạng Drive truy cập SQL Server.

Thêm dữ liệu

comm = conn.prepareStatement("insert into Employees("
		+ "firstname, lastname) values(?,?)");
comm.setString(1, etFirst.getText().toString());
comm.setString(2, etLast.getText().toString());					
comm.executeUpdate();

Đọc dữ liệu

comm = conn.createStatement();
ResultSet rs = comm.executeQuery("Select EmployeeID, Firstname From Employees");
String msg = "";
while (rs.next()) {
	msg += "\nID: " + rs.getInt("EmployeeID") + " Name: "
			+ rs.getString("Firstname");

Giao diện

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/LinearLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >

  <EditText
    android:id="@+id/etFirstName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="4dp"
    android:background="#eeeeee"
    android:hint="Firstname"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="24dp" >

    <requestFocus />
  </EditText>

  <EditText
    android:id="@+id/etLastName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#eeeeee"
    android:hint="Lastname"
    android:padding="4dp"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="24dp" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="4dp" >

    <Button
      android:id="@+id/btnConnect"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Connect" />

    <Button
      android:id="@+id/btnAdd"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_weight="1"
      android:text="Add new" />
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/tvDs"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#ffffff"
    android:padding="8dp"
    android:text=""
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
</LinearLayout>

Mã nguồn tham khảo https://drive.google.com/file/d/0B2F9IAasWwaNYVZSc2tiZDNlNTA/view?usp=sharing

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s