[JSP]: bài tập sử dụng JSTL căn bản


Trong bài này chúng ta sử dụng một số thẻ của JSTL để kiểm tra thao tác thực hiện, dữ liệu đầu vào và thêm vào CSDl.

Snap 2016-01-18 at 10.15.07 Snap 2016-01-18 at 10.15.19 Snap 2016-01-18 at 10.19.19

Mã nguồn tham khảo:

<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Employee!</h1>
  <c:if test="${! empty param.btnAdd}">
    <!--check f and l input-->
    <c:if test="${! empty param.txtFirstName 
           && ! empty param.txtLastName}">
      <!--connect to db server-->
      <sql:setDataSource var="conn" scope="session"
                user="sa" password="sa"
                url="jdbc:sqlserver://LAB02_GV\\MSSQLSERVER2012;databaseName=northwind;"
                driver="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"/>

      <!--create insert command and execute it-->
      <sql:update dataSource="${conn}" var="rowCount" scope="session"
            sql="insert into employees(Firstname, LastName) values(?,?)">
        <sql:param value="${param.txtFirstName}"/>
        <sql:param value="${param.txtLastName}"/>
      </sql:update>
      <!--if add ok-->
      <c:if test="${rowCount > 0}">
        Employee Added<br/>
        ${param.txtFirstName}
      </c:if>
      <!--Notify if can not add-->
      <c:if test="${rowCount <= 0}">
        Can not add this employee
      </c:if>
    </c:if>
    <!--Display err if Firstname and lastname not valid-->
    <c:if test="${ empty param.txtFirstName 
            || empty param.txtLastName}">
      FirstName and LastName can not be null !!  
    </c:if>
  </c:if>

  <form method="POST">
    Firstname:<br/>
    <input type="text" name="txtFirstName" value="" /><br/>
    Lastname:<br/>
    <input type="text" name="txtLastName" value="" /><br/>
    <input type="submit" value="Add" name="btnAdd" />
  </form>
</body>
</html>

Video tham khảo:

!!!

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s