Cập nhật danh sách (BaseAdapter android)


Đối với BaseAdapter chúng ta có 02 thành phần quan trọng là ds dữ liệu và mẫu hiển thị. Khi có thay đổi dữ liệu chúng ta chỉ việc gọi lại hàm notifyDataSetChanged() thì hàm getView của BaseAdapter sẽ được gọi lại cho các phần tử có thay đổi về dữ liệu:
Ví dụ một số mẫu dưới.

public void capnhat(int position, String ten) {

this.sqlite.capnhat((int)getItemId(position),ten);
 ((SQLite_Access.GiongLua)getItem(position)).setTen(ten);

this.notifyDataSetChanged();
 }

public void them(String ten) {

long id = this.sqlite.them(ten);
 lst.add(0, sqlite.tim(id));

this.notifyDataSetChanged();
 }

public void xoa(int position) {
 this.sqlite.xoa(getItemId(position));

lst.remove(position);

this.notifyDataSetChanged();
 }

public void refresh()
 {
 lst = sqlite.danhsach();
 this.notifyDataSetChanged();
 }
Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s