Sử dụng Java console application để gọi Restful service


Tạo restful service như sau

rest

@Path("product")
public class Product {

  @Context
  private UriInfo context;

  /** Creates a new instance of Product */
  public Product() {
  }
  @GET
  @Path("/{id}")
  @Produces("application/json")
  public String getJson(@PathParam("id") int id, @QueryParam("name")String name) {
    try {
      JSONObject json = new JSONObject();
      json.put("id", id);
      json.put("name", name);

      return json.toString();
    } catch (Exception e) {
      return "";
    }
  }
  @POST
  @Produces("application/json")
  public String postJson(@FormParam("id") int id, @FormParam("name")String name) {
    try {
      JSONObject json = new JSONObject();
      json.put("id", id);
      json.put("name", name);

      return json.toString();
    } catch (Exception e) {
      return "";
    }
  }
}

Sử dụng thư viện Java kết nối và gọi dịch vụ

public class JavaApplication1 {

  public static void main(String[] args) {
    String address = "http://localhost:8080/WebApplication1/rest/product";

    postData(address);
    getData(address);
  }

  public static void getData(String address) {
    try {
      // cho nguoi dung nhap lieu
      System.out.print("Input id:");
      Scanner sn = new Scanner(System.in);
      address += "/" + URLEncoder.encode(sn.nextLine(),"UTF8");
      System.out.print("Input name:");
      address += "?name=" + URLEncoder.encode(sn.nextLine(),"UTF8");
      // goi yeu cau theo pp get
      URL url = new URL(address);
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8");
      // nhan du lieu
      InputStream response = conn.getInputStream();
      // xu ly du lieu tra ve  
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (int c; (c = response.read()) >= 0;) {
        sb.append((char) c);
      }
      System.out.println("Recieve data with get method:" + sb.toString());

    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Err:" + e.toString());
    }
  }

  public static void postData(String address) {
    try {
      // ket noi voi server
      URL url = new URL(address);
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8");
      // tao cac tham so se goi len server
      Map<String, Object> params = new LinkedHashMap<String, Object>();
      System.out.print("Input id:");
      Scanner sn = new Scanner(System.in);
      params.put("id", sn.nextLine());
      System.out.print("Input name:");
      params.put("name", sn.nextLine());
      // ghep tham so  
      StringBuilder postData = new StringBuilder();
      for (Map.Entry<String, Object> param : params.entrySet()) {
        if (postData.length() != 0) {
          postData.append('&');
        }
        postData.append(URLEncoder.encode(param.getKey(), "UTF-8"));
        postData.append('=');
        postData.append(URLEncoder.encode(String.valueOf(param.getValue()), "UTF-8"));
      }
      byte[] postDataBytes = postData.toString().getBytes("UTF-8");
      // ghi du lieu len server (submit)
      conn.setDoOutput(true);
      conn.getOutputStream().write(postDataBytes);
      // nhan du lieu
      InputStream response = conn.getInputStream();
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (int c; (c = response.read()) >= 0;) {
        sb.append((char) c);
      }
      System.out.println("Recieve data with post method:" + sb.toString());

    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Err:" + e.toString());
    }
  }
}

Mã nguồn ==> ma nguon

Advertisements

One thought on “Sử dụng Java console application để gọi Restful service

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s