Hướng dẫn sử dụng Typeface trong Android


Screenshot_1499341259.png

public class MainActivity extends Activity {

   MediaPlayer mediaPlayer1, mediaPlayer2;

   SharedPreferences pre;

   Button btn1, btn2;

   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);

       getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(

               View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN

               |View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE

               |View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY

               |View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION

       );

       mediaPlayer1 = MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.animals137);

       mediaPlayer2 = MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.animals066);

       pre = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(MainActivity.this);

       ((CheckBox)findViewById(R.id.chkSound)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {

           @Override

           public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {

               SharedPreferences.Editor editor = pre.edit();

               editor.putBoolean(“play”, isChecked);

               editor.commit();

               if(isChecked) {

                   mediaPlayer2.setLooping(true);

                   mediaPlayer2.start();

               }

               else

               {

                   if(mediaPlayer2.isPlaying())

                   {

                       mediaPlayer2.stop();

                   }

               }

           }

       });

       btn1 = (Button) findViewById(R.id.btnPlay);

       btn2 = (Button) findViewById(R.id.button);

       Typeface font = Typeface.createFromAsset(getAssets(), “fonts/font.ttf”);

       btn1.setTypeface(font);

       btn2.setTypeface(font);

   }

   @Override

   protected void onResume() {

       super.onResume();

       boolean sound = pre.getBoolean(“play”, false);

       if(sound) {

           mediaPlayer2.setLooping(true);

           mediaPlayer2.start();

       }

       ((CheckBox)findViewById(R.id.chkSound)).setChecked(sound);

   }

   @Override

   protected void onPause() {

       super.onPause();

       if(mediaPlayer2.isPlaying())

       {

           mediaPlayer2.stop();

       }

       if(mediaPlayer1.isPlaying())

       {

           mediaPlayer1.stop();

       }

   }

   public void play(View view) {

       mediaPlayer1.start();

   }

   public void start(View view) {

       Intent start = new Intent(MainActivity.this, Home.class);

       startActivity(start);

       finish();

   }

}

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s