Hướng dẫn tạo ứng dụng JMS với Netbean 5.5 Sun App


Trong video này chúng ta cùng thực hiện xây dựng một ứng dụng JMS đơn giản.

CMR – Container Managed Relationships trong EJB 2.1


Mục đích của chủ đề này mô tả khái niệm CMR giữa các Entity Bean trong mô hình EJB và qui tắc cài đặt CMR Chủ đề này đòi hỏi bạn phải nắm vững được khái niệm entity bean, CMP và quan hệ trong CSDL Định nghĩa CMR cho phép các entity bean liên hệ … Đọc tiếp CMR – Container Managed Relationships trong EJB 2.1

Hướng dẫn tạo EJB – CMP


http://youtu.be/aYm7_Udq1aY Hướng dẫn tạo một ứng dụng đơn giản nhất bằng EJB với CMP