Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và chạy chương trình Java đơn giản đầu tiên


Download JDK Các bạn vào địa chỉ sau để download JDK (hỗ trợ nhiều phiên bản): http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Chọn Accept License Agreement -> Chọn hệ điều hành đúng để tiến hành tải về. Sau khi tải về, cài đặt như các ứng dụng bình thường. 2. Cài đặt JDK Các bạn có thể để đường dẫn mặc định … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và chạy chương trình Java đơn giản đầu tiên