[JSP] Bài tập: Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ


Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ: Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu một số thẻ của JSTL

JSP internationalization – localization with jstl


https://youtu.be/4Ct1oGmR_KA Demo cài đặt tính năng hỗ trợ quốc tế hóa và cục bộ hóa cho JSP Trang tiếng việt và định dạng theo Việt Nam Chọn ngôn ngữ khác trong submit lại và đổi giao diện - Create properties file có tên input.properties - Click chuột phải add locale thêm 02 ngôn ngữ tiếng … Đọc tiếp JSP internationalization – localization with jstl

[JSP] Bài tập JSTL: core,query, update


Trong bài này chúng ta tiếp tục xây dụng trang danh sách và cập nhật

[JSP]: bài tập sử dụng JSTL căn bản


Trong bài này chúng ta sử dụng một số thẻ của JSTL để kiểm tra thao tác thực hiện, dữ liệu đầu vào và thêm vào CSDl.

[JSP]-Bài tập jsp+el


Trong bài này chúng ta sủ dụng static function để giao tiếp với database, EL để kiểm tra điều kiện thực hiện và jsp expression để tạo session.

[JSP] – Bài tập: Sử dụng EL và gọi static function bằng EL trên JSP


Sử dụng EL trên trang jsp Đăng ký sử dụng static function trên website Gọi static funtion từ trang jsp

Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp


Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp