Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây.


Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây Teach Yourself VISUALLY macOS Sierra rất rất cơ bản. Bạn nào có thể thì mua nhe.

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)


Bài 1 Phát triển Game về bản chất vẫn là làm phần mềm nên cũng gồm nhiều công đoạn khác nhau, đại khái qui trình làm Game gồm các khối công việc như sau: Trong các loạt bài này chúng ta chỉ thực hiện  ở nhóm công việc 02 là chủ yếu, các giai đoạn … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)

LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)


LẬP TRÌNH Scratch Cuốn sách sẽ bao quát tất cả các chủ đề chính của môi trường lập trình Scratch bao gồm: chuyển động, đồ họa, âm thanh, hội thoại, cảm biến, biến nhớ, xử lý số - xâu ký tự - mảng số, thủ tục và clone. Đối tượng của sách có thể là … Đọc tiếp LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)

MÔ HÌNH SCRUM (Post lại)


Agile là Phương thức phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development) trong vòng đời phát triển phần mềm và đã trở nên phổ biến trong ngành phát triển phần mềm hiện nay.

Giới thiệu cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j)


Phần 01: Giới thiệu "Cơ sở dữ liệu" thuật ngữ đã trở nên rất quen thuộc với các nhà phát triển ứng dụng có rất nhiều dạng cơ sở dữ liệu như: Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu … Đọc tiếp Giới thiệu cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j)

15 kỹ năng trường học không dạy bạn, nhưng chúng quyết định thành công của bạn


Có nhiều thứ trường học không dạy bạn. Nhưng nếu thiếu chúng bạn sẽ không bao giờ thành công được. Kiến thức chỉ là một phần, kỹ năng sống mới là thứ quan trọng Có nhiều thứ trường học không dạy bạn. Nhưng nếu thiếu chúng bạn sẽ không bao giờ thành công được. Kiến … Đọc tiếp 15 kỹ năng trường học không dạy bạn, nhưng chúng quyết định thành công của bạn