Bảo vệ chuỗi kết nối trong ASP.Net


Một đoạn code nhỏ để bảo vệ chuỗi kết nối dữ liệu

c# – cấp quyền Administrator cho ứng dụng khi chạy


Trong quá trình đóng gói ứng dụng bằng công nghệ ClickOne thì việc sử dụng trong file app.manifest là thể được do ClickOne không hỗ trợ. Trong trương hợp này đòi hỏi phải sử dụng code gọi lệnh của window shell để cấp quyền cho process hiện tại.

https://www.aspsms.com một dịch vụ gởi tin nhắn SMS


Tìm mãi mới thấy cái dịch vụ này https://www.aspsms.com

JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#


Ngày này JSON đang trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi của nó so với XML. Với .Net thư viện JavaScriptSerializer đã được phát triển giúp cho việc chuyển đổi dữ liệu dang định dạng JSON trở nên rất đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về thư viện này qua ví dụ … Đọc tiếp JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#

Cấu hình gmail và sử dụng c# để gửi thư trong asp.net


Một trong các chức năng phổ biến hiện nay là liên lạc với người dung qua thư điện tử. Trong asp.net là công nghệ phát triển web rât mạnh nên họ cũng hỗ trợ gởi thử một cách rất đơn giản qua thư viện SmtpClient. Trong hướng dẫn này chúng ta cùng cấu hình mail … Đọc tiếp Cấu hình gmail và sử dụng c# để gửi thư trong asp.net

Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị


Trước đây để có thể hiển thị nội dung website của mình trên các thiết bị di động thi giải pháp được sử dụng là tạo thêm một website phiên bản di động, như giờ thi với phương pháp thiết kế giao diện thích ứng (Responsive web design) chúng ta hoàn toàn có thể sắp … Đọc tiếp Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị

Caching Images in ASP.NET – Một bài viết rất hữu ích từ CodeProject các bạn tham khảo nhe


There are a lot of ways to improve performance in web applications. One of the simplest but most effective methods is to cache images on the client. In this article I would like to show how we implemented image caching for our website. The Problem When she was building the website http://www.software-architects.com she used a … Đọc tiếp Caching Images in ASP.NET – Một bài viết rất hữu ích từ CodeProject các bạn tham khảo nhe