Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3


Khi các bạn xây dựng một website bán hàng trực tuyến chẳng hạn, phần nội dung trang chủ của các bạn phải thể hiện được danh sách các sản phẩm. Trong danh sách này, về mặt hình thức, các bạn có thể bố trí các sản phẩm sắp xếp theo dạng bảng, sử dụng các … Đọc tiếp Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3

Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị


Trước đây để có thể hiển thị nội dung website của mình trên các thiết bị di động thi giải pháp được sử dụng là tạo thêm một website phiên bản di động, như giờ thi với phương pháp thiết kế giao diện thích ứng (Responsive web design) chúng ta hoàn toàn có thể sắp … Đọc tiếp Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị

Một số bài thực hành php


Trang tim kiem san pham Trang tai khoan-Lay lai mat khau Trang san pham - hinh anh Trang tai khoan-Chung thuc va phan quyen Trang dang ky tai khoan Nhung noi dung vao trang chu - menu ngang - menu trai Nhung noi dung vao trang chu Thuc hanh php - SQL Thuc hanh sql … Đọc tiếp Một số bài thực hành php

Ví dụ đơn giản CSS, Java script, HTML tạo một trang đơn giản


Ví dụ đơn giản CSS, Java script, HTML tạo một trang đơn giản 1. Trang đơn gian chưa có css 2. Bổ sung thêm css như sau Hình nút nhấn Chúc vui vẻ