Android studio 2.0 preview


Android studio vừa (23/11/2015) cho tải về bản dùng thử với một số tính năng cải tiến Cải tiến tốc độ biên dịch và triển khai ứng dụng cho các thiết bị giả lập Bổ sung thêm thanh điều khiển chạy và dừng ứng dụng Tích hợp tính năng GPU Profiler nguồn http://android-developers.blogspot.ca/2015/11/android-studio-20-preview.html  

Android – List and kill background process


Android OS is a multitasking operating, there are a lot of running background process, these process make your device will be slower. Android SDK provides set of API allow developer can list all background process and kill (stop) them. In this post, we will discussing about how listing and kill background process in Android device.

Direct access to SQL Server From Android


Sử dụng thư viện JTDS --> http://sourceforge.net/projects/jtds/  để truy cập SQL Server từ Android Download thư viện từ đây Kết nối với SQL Server như sau: net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver là dạng Drive truy cập SQL Server. Thêm dữ liệu Đọc dữ liệu Giao diện Mã nguồn tham khảo https://drive.google.com/file/d/0B2F9IAasWwaNYVZSc2tiZDNlNTA/view?usp=sharing

Xác định mật độ điểm ảnh trên Android


Xác định mật độ điểm ảnh trên Android

Chú chim nhiều màu :D


Có ai còn nhớ chú này không các bạn. Buồn buồn nhân bản lại chơi, chơi khó hơn con chim thiệt “Flappy Bird” nhe bà con. https://dl.dropboxusercontent.com/u/50669077/FlappyBird-android.apk Chơi thử xem sao. Từ up tiếp hướng dẫn chơi.