[JSP]-Bài tập jsp+el


Trong bài này chúng ta sủ dụng static function để giao tiếp với database, EL để kiểm tra điều kiện thực hiện và jsp expression để tạo session.

Android – List and kill background process


Android OS is a multitasking operating, there are a lot of running background process, these process make your device will be slower. Android SDK provides set of API allow developer can list all background process and kill (stop) them. In this post, we will discussing about how listing and kill background process in Android device.

Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ trong ứng dụng Java + SQL Server


Thông thường dữ liệu các nhân của người dùng khi lưu trữ vào csdl chúng ta nên che đi những dữ liệu nhạy cảm, trong ví dụ sau đây chúng ta cùng làm một demo nhỏ để che đi dữ liệu email và ngày sinh của người dùng (chỉ có ứng dụng của chúng ta … Đọc tiếp Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ trong ứng dụng Java + SQL Server

Sử dụng thư viện PhpMailer để gởi thư


  Sử dụng thư việc PhpMailer để gởi thư. Chúng ta sử dụng tài khoản gmail để gởi thư. Thư viện phpmailer download từ website sourceforge.net 1 $mail = new PHPMailer(true); 2 $mail->IsSMTP(); 3 try { 4 $mail->CharSet = "UTF-8"; 5 $mail->Host = "salomon.com"; 6 $mail->SMTPDebug = 1; 7 $mail->SMTPAuth = true; 8 $mail->SMTPSecure = … Đọc tiếp Sử dụng thư viện PhpMailer để gởi thư

PHP to JSON – Chuyển dữ liệu sang JSON trong PHP


JSON đang dần thay thế XML trong việc làm định dữ liệu trung gian giữa các hệ thống khác nhau. Đối với PHP phiên bản lớn hơn 5.4.0 cũng đã hỗ trợ thư viện chuyển đối sang JSON và ngược lại. JsonSerializable::jsonSerialize là thư việc chuyển từ PHP sang JSON với sự hỗ trợ của … Đọc tiếp PHP to JSON – Chuyển dữ liệu sang JSON trong PHP

Kiểm tra trạng thái mạng Android (network state checking)


Trong lập trình giao tiếp mạng trên Android thì việc kiểm tra sự sẵn sàng của khả năng kết nối mạng (Wifi, 3g), GPS là cần thiết. Việc kiểm tra này cũng rất nhẹ nhàng bởi Android cung cấp cho chúng ta nhiều thư viện để kiểm tra các loại kết nối và cấu hình … Đọc tiếp Kiểm tra trạng thái mạng Android (network state checking)

Giả lập Android với Genymotion


Trong quá trình phát triển ứng ụng trên Android chúng ta thương sử dụng máoy ảo (giả lập) hệ điều hành Android để kiểm thử ứng dụng hay có thể chạy trên máy thật. Tuy nhiên đối với bộ giả lập tích hợp trong ADT hay ADT plugin trên eclipse rất nặng nề và chậm … Đọc tiếp Giả lập Android với Genymotion