Chuyển dữ liệu từ SQL server 2008 về 2005


  Thông thường chúng ta hay upgrade database sql server từ thấp lên phiên bản cao hơn (2005 lên 2008) nhưng một số tình huống chúng ta phải làm ngược lại downgrade từ 2008 về 2005 (không thể backup 2008 và restored lại vào 2005 được). Có một số giải pháp cho vấn đề này. … Đọc tiếp Chuyển dữ liệu từ SQL server 2008 về 2005