Cơ chế kiểm quyền Android 6


Từ khi Android M phát hành Google đã thay đổi cơ chế cấp quyền sử dụng cho các ứng dụng (các phiên bản trước thì chúng ta không cần kiểm tra quyền khi chạy mà quyền được cấp khi cài đặt phần mềm): Các quyền sẽ không cần phải xác nhận khi cài đặt phần … Đọc tiếp Cơ chế kiểm quyền Android 6

Chức năng Debug trong Android Studio


Chào các bạn! Nếu như các bạn đã tương sử dụng Visual Studio thì có lẽ bạn không thể bở qua tính năng Debug lỗi của nó, một chức năng cho phép chúng ta kiểm tra các giá trị của phần mềm trong quá tình PM hoạt động để dò tìm các lỗi của PM. … Đọc tiếp Chức năng Debug trong Android Studio

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 3 – Vẽ các đối tượng)


  https://youtu.be/n37SoI5G3gQ !!!!

Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây.


Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây Teach Yourself VISUALLY macOS Sierra rất rất cơ bản. Bạn nào có thể thì mua nhe.

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)


Bài 1 Phát triển Game về bản chất vẫn là làm phần mềm nên cũng gồm nhiều công đoạn khác nhau, đại khái qui trình làm Game gồm các khối công việc như sau: Trong các loạt bài này chúng ta chỉ thực hiện  ở nhóm công việc 02 là chủ yếu, các giai đoạn … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)


Demo Trong loạt bài này chúng cùng nhau code một game2d nhỏ để hiểu căn bản về các nội dung cần thực của một trò chơi trên mobile hay máy tính. Các hình cần thiết:   Các file âm thanh cần thiết Phát thảo căn bản về trò chơi (game play) Con gà sẽ di … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)

LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)


LẬP TRÌNH Scratch Cuốn sách sẽ bao quát tất cả các chủ đề chính của môi trường lập trình Scratch bao gồm: chuyển động, đồ họa, âm thanh, hội thoại, cảm biến, biến nhớ, xử lý số - xâu ký tự - mảng số, thủ tục và clone. Đối tượng của sách có thể là … Đọc tiếp LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)