Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 3 – Vẽ các đối tượng)


  https://youtu.be/n37SoI5G3gQ !!!!

Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây.


Một quyển sách học macOS bằng hình ảnh đây Teach Yourself VISUALLY macOS Sierra rất rất cơ bản. Bạn nào có thể thì mua nhe.

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)


Bài 1 Phát triển Game về bản chất vẫn là làm phần mềm nên cũng gồm nhiều công đoạn khác nhau, đại khái qui trình làm Game gồm các khối công việc như sau: Trong các loạt bài này chúng ta chỉ thực hiện  ở nhóm công việc 02 là chủ yếu, các giai đoạn … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 2)

Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)


Demo Trong loạt bài này chúng cùng nhau code một game2d nhỏ để hiểu căn bản về các nội dung cần thực của một trò chơi trên mobile hay máy tính. Các hình cần thiết:   Các file âm thanh cần thiết Phát thảo căn bản về trò chơi (game play) Con gà sẽ di … Đọc tiếp Lập trình Game2D trên Android bằng Java thuần (bài 1)

LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)


LẬP TRÌNH Scratch Cuốn sách sẽ bao quát tất cả các chủ đề chính của môi trường lập trình Scratch bao gồm: chuyển động, đồ họa, âm thanh, hội thoại, cảm biến, biến nhớ, xử lý số - xâu ký tự - mảng số, thủ tục và clone. Đối tượng của sách có thể là … Đọc tiếp LẬP TRÌNH Scratch (Thầy Bùi Việt Hà)

MÔ HÌNH SCRUM (Post lại)


Agile là Phương thức phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development) trong vòng đời phát triển phần mềm và đã trở nên phổ biến trong ngành phát triển phần mềm hiện nay.