HTML5 Lưu trữ dữ liệu web


Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một đặc điểm thú vị của HTML5: hỗ trợ vẽ các đối tượng 2D thông qua thẻ canvas. Hôm nay, chúng ta lại tiếp cận một API mới của HTML5, lưu trữ dữ liệu web ở phía máy khách. Lưu trữ web là một đặc điểm kỹ thuật … Đọc tiếp HTML5 Lưu trữ dữ liệu web

HTML5 – Xây dựng hình ảnh động đơn giản thông qua đối tượng canvas


Một tiện ích thú vị nhất của HTML5 là hỗ trợ vẽ các đối tượng 2D. Chúng ta có thể vẽ hình tròn, hình chữ nhật, đoạn thẳng, một tấm hình, text, ... lên trang web thông qua các phương thức được hỗ trợ sẵn trong Canvas API của HTML5. Nâng cao hơn nữa, xây … Đọc tiếp HTML5 – Xây dựng hình ảnh động đơn giản thông qua đối tượng canvas

Tìm hiểu GOOGLE MAP API V3 – xây dựng ứng dụng đánh dấu các điểm trên bản đồ cùng với Google Map API, PHP, Mysql, XML


Một bài tham khảo về sử dụng dữ liệu bản đồ google (tham khảo) Từ xưa tới nay việc thiết lập một bản đồ địa lý cho một vùng luôn luôn được sự quan tâm lớn đối với con người. Nhắc tới bản đồ ta thường hình dung tới nó chỉ phục vụ cho các … Đọc tiếp Tìm hiểu GOOGLE MAP API V3 – xây dựng ứng dụng đánh dấu các điểm trên bản đồ cùng với Google Map API, PHP, Mysql, XML