c# – cấp quyền Administrator cho ứng dụng khi chạy


Trong quá trình đóng gói ứng dụng bằng công nghệ ClickOne thì việc sử dụng trong file app.manifest là thể được do ClickOne không hỗ trợ. Trong trương hợp này đòi hỏi phải sử dụng code gọi lệnh của window shell để cấp quyền cho process hiện tại.

HTML5 Lưu trữ dữ liệu web


Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một đặc điểm thú vị của HTML5: hỗ trợ vẽ các đối tượng 2D thông qua thẻ canvas. Hôm nay, chúng ta lại tiếp cận một API mới của HTML5, lưu trữ dữ liệu web ở phía máy khách. Lưu trữ web là một đặc điểm kỹ thuật … Đọc tiếp HTML5 Lưu trữ dữ liệu web

JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#


Ngày này JSON đang trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi của nó so với XML. Với .Net thư viện JavaScriptSerializer đã được phát triển giúp cho việc chuyển đổi dữ liệu dang định dạng JSON trở nên rất đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về thư viện này qua ví dụ … Đọc tiếp JavaScriptSerializer: JSON serialize và deserialize trong C#

Very simple.net web service exception handling


Create header exception Assign header  for special web method Exception handling at client: SoapException and SoapHeaderException Header definition Webservice difinition and header assignment Call method from client

VIdeo Exception handling in webservice with asp.net VS 2008 ACCPi10


Exception handling in webservice with asp.net VS 2008

Gọi Webservice bằng Java script – (Java script client for webservice)


Web service một giải pháp tích hợp các module phát triển bằng những công nghệ khác nhau. Trong những phần trước tôi từng giới thiệu với các bạn các tạo và sử dụng webservice với java. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng java script để gọi một phương thức từ … Đọc tiếp Gọi Webservice bằng Java script – (Java script client for webservice)

Webservice – java -video hướng dẫn từng bước tạo service và client


Đây là demo hướng dẫn các bạn xây dựng một web service đơn giản đầu tiên với netbean 5.5 hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Phần 01 Phần 02 Download tại đây.