HTML5 Lưu trữ dữ liệu web


Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một đặc điểm thú vị của HTML5: hỗ trợ vẽ các đối tượng 2D thông qua thẻ canvas. Hôm nay, chúng ta lại tiếp cận một API mới của HTML5, lưu trữ dữ liệu web ở phía máy khách. Lưu trữ web là một đặc điểm kỹ thuật … Đọc tiếp HTML5 Lưu trữ dữ liệu web

Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3


Khi các bạn xây dựng một website bán hàng trực tuyến chẳng hạn, phần nội dung trang chủ của các bạn phải thể hiện được danh sách các sản phẩm. Trong danh sách này, về mặt hình thức, các bạn có thể bố trí các sản phẩm sắp xếp theo dạng bảng, sử dụng các … Đọc tiếp Load danh sách sản phẩm từ MySQL với hiệu ứng CSS3

Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị


Trước đây để có thể hiển thị nội dung website của mình trên các thiết bị di động thi giải pháp được sử dụng là tạo thêm một website phiên bản di động, như giờ thi với phương pháp thiết kế giao diện thích ứng (Responsive web design) chúng ta hoàn toàn có thể sắp … Đọc tiếp Responsive web design (RWD) – Thiết kế giao diện web thích ứng với kích thước màn hình thiết bị

Sử dụng thư viện PhpMailer để gởi thư


  Sử dụng thư việc PhpMailer để gởi thư. Chúng ta sử dụng tài khoản gmail để gởi thư. Thư viện phpmailer download từ website sourceforge.net 1 $mail = new PHPMailer(true); 2 $mail->IsSMTP(); 3 try { 4 $mail->CharSet = "UTF-8"; 5 $mail->Host = "salomon.com"; 6 $mail->SMTPDebug = 1; 7 $mail->SMTPAuth = true; 8 $mail->SMTPSecure = … Đọc tiếp Sử dụng thư viện PhpMailer để gởi thư

PHP to JSON – Chuyển dữ liệu sang JSON trong PHP


JSON đang dần thay thế XML trong việc làm định dữ liệu trung gian giữa các hệ thống khác nhau. Đối với PHP phiên bản lớn hơn 5.4.0 cũng đã hỗ trợ thư viện chuyển đối sang JSON và ngược lại. JsonSerializable::jsonSerialize là thư việc chuyển từ PHP sang JSON với sự hỗ trợ của … Đọc tiếp PHP to JSON – Chuyển dữ liệu sang JSON trong PHP

Tìm hiểu GOOGLE MAP API V3 – xây dựng ứng dụng đánh dấu các điểm trên bản đồ cùng với Google Map API, PHP, Mysql, XML


Một bài tham khảo về sử dụng dữ liệu bản đồ google (tham khảo) Từ xưa tới nay việc thiết lập một bản đồ địa lý cho một vùng luôn luôn được sự quan tâm lớn đối với con người. Nhắc tới bản đồ ta thường hình dung tới nó chỉ phục vụ cho các … Đọc tiếp Tìm hiểu GOOGLE MAP API V3 – xây dựng ứng dụng đánh dấu các điểm trên bản đồ cùng với Google Map API, PHP, Mysql, XML

Một số bài thực hành php


Trang tim kiem san pham Trang tai khoan-Lay lai mat khau Trang san pham - hinh anh Trang tai khoan-Chung thuc va phan quyen Trang dang ky tai khoan Nhung noi dung vao trang chu - menu ngang - menu trai Nhung noi dung vao trang chu Thuc hanh php - SQL Thuc hanh sql … Đọc tiếp Một số bài thực hành php