Bảo vệ chuỗi kết nối trong ASP.Net


Một đoạn code nhỏ để bảo vệ chuỗi kết nối dữ liệu

 protected void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    EncryptSection("connectionStrings", "RsaProtectedConfigurationProvider");
  }

  protected void EncryptSection(string section, string provider)
  {
    // Lấy thông tin file web.config của một website
    Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);
    // Tham chiếu tới section cần mã hóa trong file web.config
    ConfigurationSection cons = config.GetSection(section);
    // Tiến hành mã hóa
    cons.SectionInformation.ProtectSection(provider);
    // Lưu lại thông tin sau khi mã hóa
    config.Save();
  }
  protected void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DecryptSection("connectionStrings");
  }

  protected void DecryptSection(string section)
  {
    // Lấy thông tin file web.config của một website
    Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);
    // Tham chiếu tới section cần mã hóa trong file web.config
    ConfigurationSection cons = config.GetSection(section);
    cons.SectionInformation.UnprotectSection();
    config.Save();
  }

 

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s