Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp


mã nguồn tham khảo

Cấu trúc website:

 • RootFolder
  • Protected
   • Admin
    • backup.jsp
    • reset.jsp
   • User
    • home.jsp
    • order.jsp
  • Resources
 • Index.jsp
 • Login.jsp

Qui định rằng chỉ tài nguyên trong thư mục Protected là cần phải chứng thực trước khi sử dụng.

Bước 1: Tạo filter đón nhận tất cả các yêu cầu truy cập đến webserver

<filter>
<filter-name>Auth_Filter</filter-name>
<filter-class>codes.Auth_Filter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>Auth_Filter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Bước 2: Hiệu chỉnh lại theo tác kiểm tra người dùng trong hàm doFilter, với  các yêu cầu truy cập và tài nguyên cần bảo vệ thì chuyển đến trang chứng thực (login) sau đó quay lại tài nguyên mà người dùng đã yêu cầu. Trong ví dụ này chúng ta đánh dấu trạng thái đăng nhập bằng session login.

public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
    FilterChain chain)
    throws IOException, ServletException {
  RequestWrapper wrappedRequest = new RequestWrapper((HttpServletRequest) request);
  ResponseWrapper wrappedResponse = new ResponseWrapper((HttpServletResponse) response);
  doBeforeProcessing(wrappedRequest, wrappedResponse);
  Throwable problem = null;
  try {
    HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) wrappedRequest;
    HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) wrappedResponse;
    HttpSession session = req.getSession();
    String requestURL = req.getRequestURI();

    if (session.getAttribute("login") != null
        || requestURL.endsWith("login.jsp")
        || requestURL.indexOf("/action/") &amp;gt;= 0) {
      chain.doFilter(wrappedRequest, wrappedResponse);
    } else {
      if (requestURL.indexOf("/protected/") &amp;gt;= 0) {
        String loginURL = req.getScheme()+"://"+
            req.getServerName()+":"+req.getServerPort()
            +"/Lab04_Authenticate_UserRequest_TomcatUser/login.jsp";
        res.sendRedirect(loginURL+"?returnURL="+requestURL);
      }else
      {
        chain.doFilter(wrappedRequest, wrappedResponse);
      }
    }
  } catch (Throwable t) {
    problem = t;
    t.printStackTrace();
  }

  doAfterProcessing(wrappedRequest, wrappedResponse);

  if (problem != null) {
    if (problem instanceof ServletException) {
      throw (ServletException) problem;
    }
    if (problem instanceof IOException) {
      throw (IOException) problem;
    }
    sendProcessingError(problem, response);
  }
}

Bước 3: Xây dựng trang login.jsp như sau:
Trang login nhận được thông số nơi sẽ chuyến tiếp sau khi chứng thực do filter yêu cầu.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
</head>
<body>
<% String url =""; if (request.getParameter("returnURL") != null) { url = "?returnURL="+request.getParameter("returnURL"); } %>
<h1>Login</h1>
<form action="action/Authentication<%=url%>" method="POST">
User:

<input type="text" name="txtUser" value="admin"/>

User:

<input type="password" name="txtPass" value="admin"/>

<input type="Submit" value="Login"/>
</form>

</body>
</html>

Nội dung Servlet Authentication như sau:

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
try {
if (request.getParameter("txtUser").equalsIgnoreCase("admin")) {
// thay bằng mã nguồn chứng thực với db
request.getSession().setAttribute("login", "admin");
if (request.getParameter("returnURL") != null) {
response.sendRedirect(request.getParameter("returnURL") + "");
} else {
response.sendRedirect("../index.jsp");
}
} else
//chứng thực sai sẽ làm lại
{
request.getRequestDispatcher("../login.jsp").forward(request, response);
}

} catch (Exception ex) {
System.out.print(ex.toString());
out.close();
}
}

Chi tiết các bước thực hiện

 

Advertisements

One thought on “Sử dụng Filter xây dựng cơ chế chứng thực tập trung cho web site jsp

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s